Lịch sử hình thành

Hợp tác xã Thương Mại - Dịch vụ - Sản Xuất – Chăn Nuôi Bò Sữa Tân Thông Hội được thành lập từ tháng 12 năm 1999 trên cơ sở tiếp nhận trụ sở từ HTX Nông Nghiệp Tân Thông Hội thành lập từ năm 1976. Thời gian đầu gặp nhiều khó khăn đến nay trải qua hơn 10 năm hoạt động HTX đã khẳng định vị trí của mình – là 1 trong 5 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi bò sữa của TP. HCM và là HTX hoạt động có hiệu quả nhất.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HTX:

  • Chăn nuôi bò sữa.
  • Dịch vụ hỗ trợ kinh tế hộ: thu mua sữa bò tươi, gieo tinh nhân tạo, cung ứng con giống, vận chuyển sữa tươi.
  • Sản xuất, mua bán sữa và các sản phẩm từ sữa, thức ăn gia súc, cỏ.
  • Kinh doanh khai thác và quản lý chợ.
  • Sản xuất thức ăn gia súc (không hoạt động tại trụ sở).